Insolatsioon

Järjest enam on kohalikud omavalitsused hakanud elamute ehitamisel ja rekonstrueerimisel nõudma insolatsiooni nõuete täitmist. Mida tähendab insolatsioon?

Lühidalt kokkuvõttes tähendab insolatsioon õigust päevavalgusele.

Eluruumides peab olema tagatud katkematu insolatsioon vähemalt 2,5 tunni pikkuselt ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 894:2008+A2:2015. Kõrghoonestuse puhul on lubatud insolatsiooni ühekordne katkestus, kuid seejuures peab olema tagatud summaarne insolatsioon vähemalt 3,5 tunni pikkuselt.

Uusehitiste projekteerimisel ei tohi insolatsioon olemasolevas eluruumis nii oma- kui naaberkinnistutel väheneda rohkem kui 50% ulatuses. Antud nõuete täitmiseks soovitame kinnivara arendajatel varakult tellida insolatsiooni analüüsi TIB OÜ-lt. Teostame insolatsiooni kestvuse arvutused ja keerukamatel juhtudel 3D simulatsiooni. Tehtud tööde kohta viited leiad siit.