Pakutavad teenused

Pakutavad teenused ja märksõnad:

Konsultatsioonid:

 • küte,
 • soojussõlmed,
 • küttesüsteemide valimine,
 • alternatiivsed ja taastuvad energiaallikad hoone kütmisel,
 • päikeseküttesüsteemid,
 • insolatsiooni kestvus,
 • kaugküte,
 • kaugküttega liitumine,
 • liitumisalased konsultatsioonid,
 • mikrotootja,
 • mikrotootjana elektrivõrguga liitumine

Omanikujärelevalve:

 • jahutussüsteemid,
 • kütte- ja ventilatsioonitööd

Projekteerimine:

 • jahutussüsteemid,
 • hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed,
 • ventilatsioonisüsteemid,
 • katlasüsteemid (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa),
 • kaugküttesüsteemid

Ehitiste ekspertiiside tegemine:

 • jahutussüsteemid,
 • hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed,
 • ventilatsioonisüsteemid,
 • katlasüsteemid (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa),
 • kaugküttesüsteemid,
 • termograafia,
 • sisekliima parameetrite mõõtmine

Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine:

 • jahutussüsteemid,
 • hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed,
 • ventilatsioonisüsteemid,
 • katlasüsteemid (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa),
 • kaugküttesüsteemid